Grå2

Vårt CSR arbete
2018-2019


Vi är en arbetsgivare som bryter normen inom elbranschen. I vårt företag finns 12 olika nationaliteter som berikar oss och vår företagskultur. Det har alltid varit en självklarhet att vara en dörröppnare för nyanlända. Ge dem en chans att få visa sina kompetenser i en bransch som de kanske tidigare tillhört eller vill tillhöra i uppbyggnaden av ett nytt liv i ett nytt land.

Vi ser det som en självklarhet att kompetenspåfyllnad sker med lärlingar från gymnasiet varje år. Under 2018 och 2019 har vi sex lärlingar varav en av dem är från vuxenutbildningen. Ni som säger att unga idag inte är arbetsvilliga...kom och besök oss vi kan bevisa motsatsen!

Sponsorstöd

Under 2018-2019 har vi valt att stödja Aktiv Skola, Nattvandrarna och Svenska Narkotikapolisföreningen då vi anser att arbetet med att stärka ungdomar är extremt viktigt utifrån många perspektiv inte minst samhällsekonomiskt.