Grå2

Elinzity AB,
nästa generations installationsföretag
 

 

Vi

växer tillsammans med vår viktigaste resurs, vår personal, genom nytänkande och vilja att ständigt utvecklas. Vi frångår normen och vi är övertygade att genom samarbete i projekten kan vi kostnadseffektivisera på alla nivåer.
Det gör oss till en efterfrågad samarbetspartner samtidigt som vi är en attraktiv arbetsgivare.

Affärsidé
Elinzity AB är ett heltäckande Installationsföretag och samtidigt en samarbetspartner för inhyrning av personal. Vi är det stora företagets resurser och kompetens med det lilla företagets personlighet, omtanke och flexibilitet. Vår personal utgör grunden till vår efterfrågan och tack vare dem kan vi också vara nytänkande och bryta normen inom branschen. Vår bredd gör oss till en trygg samarbetspartner och en attraktiv arbetsgivare.
 

Vision
Elinzity AB är en självklar och efterfrågad samarbetspartner med återkommande kunder inom elinstallation. Det lyckas vi med genom att alltid ha kundfokus och leverera kvalitet.

Vår historia
Elinzity AB grundades 2006 av Ola Fogelmark och Björn Lundberg. De två fotbollskamraterna insåg tidigt att deras olikheter blev deras styrka i att driva företag. Inledningsvis byggdes stommen av 5-6 duktiga elektriker, alla dessutom med lagidrotten som gemensam bakgrund. Bakgrunden gjorde det naturligt att just laganda också blev och är vår värdegrund. Idag äger Ola och Björn Modbo AB som är moderbolaget i koncernen där Elinzity, VRS Installation AB och NEC i Norge ingår. Efter att stadigt ha växt sedan starten för dryga 12 år sedan stod Elinzity 2018 inför ett vägskäl. Då ett företag på ca 25 anställda med framgångsrika år bakom sig, men med viss begränsning att kunna ta på sig större om mer omfattande projekt. För att ta nästa kliv krävdes en mer omfattande organisation med tydligare roll- och arbetsfördelningar samt att sjösätta en ny affärsmodell för branschen.

Idag har Elinzity 50 anställda och är på god väg mot målet att bli en större aktör på den västsvenska marknaden. Målsättningen att år 2021 vara ca 70 anställda känns rimlig utifrån intern struktur och extern efterfrågan.

Förutom att erbjuda helheten inom elinstallation med allt från service, renovering, kontorsanpassning och större entreprenader med tillhörande projektering och arbetsledning finns dessutom möjligheten att hyra personal av Elinzity. Det blev tydligt att marknaden efterfrågade erkänt duktiga montörer och vår personal är vår resurs för våra projekt, men kan också vara våra samarbetspartners resurs för att klara sina projekt. Därav vet våra kollegor i branschen att det är erkänt duktiga montörer som vid kortare perioder kan hjälpa till att kapa arbetstoppar.

 

En lyckad affärsmodell som hjälper oss att vara
kostnadseffektiva i alla projekt vi driver.